Actie:kimaatvriendelijkCadeau

From atacc Wiki
Jump to navigation Jump to search

Redenen

Door een klimaatvriendelijk cadeau te geven bereik verschillende zaken:

  • je gaat de overconsumptie tegen: een prul minder dat ligt te beschimmelen in de kast of wordt weggesmeten maar wel geproduceerd moest worden en dus vervuiling teweeg heeft gebracht
  • je informeert de ontvanger over het klimaat en wat kan gedaan worden om de crisis in te perken
  • je laat weten aan de ontvanger dat jij de toekomst van jezelf en je nageslacht, en dus het klimaat, belangrijk vindt

ideeën

Verhef de ontvanger in de adelstand

Bij https://www.highlandtitles.nl/ kan je een vierkante voet (of meer) grond kopen in de Schotse Highlands. Volgens de Schotse wetgeving is elke persoon die grond bezit in Schotland een Lord (of Laird) of een Lady en dus van adel. Daar krijg je dan officiële documenten op naam van. Het geld dat op die manier wordt ingezameld, wordt gebruikt voor natuurbescherming en herbebossing in de Schotse Highlands. Deze actie valt dus onder de categorie "genezen" en is dus minder te verkiezen dan een actie onder de categorie "voorkomen", maar je kan wel iets cool afgeven.

Compenseer de impact van de ontvanger zijn volgende vliegvakantie

Kan je zeggen dat de ontvanger zich bij zijn volgende vakantie kan vergenoegen dat je dan eens niet zal zagen als hij het vliegtuig neemt. Je kan dit doen zowel met "voorkomende" als "genezende" compensaties. De voorkomende financieren met jouw geld duurzame projecten en de genezende zullen typisch je geld gebruiken voor herbebossing. Meer informatie: compenseer je uitstoot

Geef de ontvanger een klimaatvriendelijke belegging

Geef de ontvanger een klimaatvriendelijke belegging. Vooral als je een belegging schenkt die verdere klimaatimpact helpt voorkomen, schenk je iets dat blijvend een positieve invloed zal hebben. En zolang de ontvanger je belegging niet verkoopt, blijft hij meer en meer krijgen (onder de vorm van dividenden, meerwaarde,...).