Actie:klimaatVriendelijkBeleggen

From atacc Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dit is een beperkte lijst van klimaatvriendelijke beleggingen. Indien u andere beleggingen kent die helpen klimaatuitstoot te voorkomen, dan mag u deze altijd toevoegen.

Belangrijk: Dit is geen beleggingsadvies. Het is aan de lezer om zijn eigen huiswerk te maken en beslissingen te nemen op basis van volledige informatie. Elke belegging kent risico's.

Meewind

https://meewind.nl/ Meewind in een Nederlandse organisatie die fondsen heeft opgestart om te investeren in projecten voor duurzame energieopwekking. Deze hebben reeds geïnvesteerd in Windmolen park in de Belgische zee (op dit moment zijn er geen participaties hiervan meer te verkrijgen) en in lokale energieprojecten in Nederland. Het doel van die fondsen is een mooi rendement te bieden aan mensen die mee de transitie naar duurzame energie willen financieren.

Belgische coöperaties

Coöperaties zijn verenigingen van burgers, geen bedrijven met een winstgevend doel. Iedereen kan coöperant worden door aandelen van de coöperatie aan te kopen en meestal betaalt de coöperatie een dividend aan de coöperanten. Een nadeel van Belgische coöperaties is dat zij maximaal 6% bruto dividend mogen uitkeren en dat het aantal aandelen per coöperant wordt beperkt. Voor wie grotere bedragen wil beleggen is dit niet handig. Aandelen van coöperaties zijn ook niet beursgenoteerd. Meestal betekent dit dat het aandeel niet veranderd in prijs. Er is dus geen meerwaarde mogelijk. De enige inkomsten bestaan uit het dividend. Dat dividend is niet gegarandeerd en is ook niet de bestaansreden van de coöperatie. Soms betalen coöperaties één of meerder jaren geen dividend uit. Op https://www.rescoopv.be/ vind je een overzicht van verschillende coöperaties die actief zijn in de uitbouw van hernieuwbare energie. Hieronder vind je wat meer detail over enkele daarvan:

Ecopower

https://www.ecopower.be/ Ecopower is een elektriciteitsleverancier die zelf projecten uitbouwt voor Belgische hernieuwbare elektriciteitsproductie. Om elektriciteit af te nemen van Ecopower moet je coöperant worden. Maar ook als je geen elektriciteit afneemt, kan je coöperant worden.

ECoOB

https://www.ecoob.be/cooperant.php#vragen ECoOB wil financiële middelen verzamelen bij de lokale gemeenschap in het oosten van Vlaams-Brabant, en deze via technische en economische know-how – zowel van professionele toeleveranciers als van ECoOB medewerkers – inzetten om (1) te investeren in hernieuwbare energieproductie, (2) energiebesparende initiatieven op te zetten, en (3) op termijn een rol te spelen in het leveren van energie en energiediensten. Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van de productie-installaties die worden geplaatst op bvb. daken van mensen of bedrijven die zelf niet kunnen investeren in hernieuwbare energie.

Klimaatvriendelijke crowdfunding

Oneplanetcrowd

https://www.oneplanetcrowd.com/nl Oneplanetcrowd is een Nederlands crowdfunding platform dat zicht richt op financieel rendement en duurzame impact. Ook crowdfunding is niet zonder risico. De projecten op Oneplanetcrowd hebben de bedoeling om duurzaam te zijn, maar zijn daarom niet noodzakelijk gericht om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Projecten zijn dikwijls zeer snel gefinancierd. Het is dus regelmatig zo dat er geen project beschikbaar is om in te kunnen investeren. Inschrijven op de nieuwsbrief en er snel bij zijn is de boodschap.

LITA.co

https://be.lita.co/nl LITA.co is een platform waar men kan beleggen in aandelen of obligaties die bijdragen tot de energietransitie, toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, ondernemerschap in ontwikkelingslanden,... Hoewel de projecten van verscheidene aard zijn, vind je hier dus ook projecten die de klimaatcrisis te lijf gaan.

Individuele aandelen

We lijsten hier vooral aandelen van bedrijven die 100% bezig zijn met producten die bijdragen aan het inperken van de klimaatcrisis en die nog groeien. Groeiende bedrijven hebben dikwijls nog extra kapitaal nodig en een ondersteuning van hun koers is dan ook nog belangrijk. Investeren in gevestigde waarden die niet veel meer groeien is misschien wel interessant voor de belegger, maar is veel minder hulp voor het bedrijf zelf.

Accsys Technologies

https://www.accsysplc.com/about-accsys/ Accsys heeft een technologie ontwikkeld om duurzaam gekweekt hout te verharden zodat het uitstekende kwaliteiten krijgt als bouwmateriaal. Het productieproces is niet schadelijk voor het milieu. Dit is op twee manieren positief voor het klimaat: het hout dat gekweekt wordt haalt CO2 uit de lucht en het wordt voor lange tijd opgeslagen in de bouwwerken die ermee worden gemaakt. Daarnaast wordt voorkomen dat bouwmaterialen moeten worden gebruikt die zeer klimaatonvriendelijk zijn zoals cement of staal. Dat vermijdt een de veel hogere klimaatuitstoot daarvan. Dit betekent dat de producten van Accsys zowel "genezen" (CO2 uit de lucht halen en opslagen) en "voorkomen" (geen uitstoot nodig voor materialen die anders zouden worden gebruikt).

Tesla

Tesla hoeft waarschijnlijk zeer weinig uitleg. Tesla is een bedrijf dat bij uitstek aantoont dat als we willen, het mogelijk is om ons aan te passen en dat de klimaatvriendelijke alternatieven geen achteruitgang hoeven te zijn, in tegendeel.