Hoofdpagina

From atacc Wiki
Jump to navigation Jump to search

Acting Together Against Climate Crisis

Klimaatontwrichting is naar alle waarschijnlijkheid de grootste bedreiging voor de mensheid tot dusver. De gevolgen zijn zeer verstrekkend. Ook voor de gezondheid van onze planeet is voorkomen beter dan genezen. Om dat te doen is actie nodig. En die actie moet nu genomen worden, niet ergens in de toekomst. Atacc.org wil de crowdsourcing en open source principes gebruiken om een verschil te maken. De wiki van atacc.org is een wiki voor iedereen die mee wil werken om de klimaatontwrichting tegen te gaan. Het is een collaboratief project met de bedoeling dat mensen elkaar helpen en input aan elkaar geven. Iedereen die registreert en zich aan de gedragsregels houdt kan meehelpen om wiki.attac.org te verbeteren en uit te breiden. De bedoeling is om te informeren over acties die kunnen worden genomen om de klimaat ontwrichting tegen te gaan maar ook om samen concrete projecten te helpen uitwerken. Vandaar de naam ATACC: Acting Together Against Climate Change

Acties door wie?

Om de klimaatontwrichting tegen te gaan zullen we alles uit de kast moeten halen. Dat betekent dat iedereen de handen uit de mouwen zal moeten steken:

Informatie waarover

Het is de bedoeling informatie te brengen over alle mogelijke onderwerpen die met de klimaatontwrichting te maken hebben:

  • Wat zijn nu eigenlijk die gevolgen
  • Welke acties je zelf kan ondernemen
  • Welke technologieën kunnen worden ingezet en hoe doeltreffend zijn die
  • Hoe antwoorden op mensen die klimaatontwrichting in twijfel trekken

Wat voor concrete acties

De concrete acties zijn verschillend afhankelijk van het doelpubliek en starten bij het zichzelf informeren, initiatieven steunen die reeds door anderen worden genomen, meewerken aan wiki.atacc.org, anderen overtuigen, concrete projecten opstarten (van zelf zonnepanelen plaatsen tot gemeenschappelijke projecten), enz. Per doelpubliek zullen deze verder worden uitgewerkt.

Uitgangsprincipes

politiek neutraal, objectief, wetenschappelijk onderbouwd, positief, samenwerking

Stand van zaken

Op dit moment is atacc.org nog maar net gestart. De configuratie van de wiki software moet nog worden verbeterd:

  • Het is nog niet mogelijk om een visuele editor te gebruiken om pagina's aan te maken of te wijzigen. Dit moet nog gebeuren met wiki markup (zie wiki formattering). Dat vraagt wat meer moeite, maar is zeker niet onoverkomelijk.