Open main menu

Doelpubliek:overheid

Overheden kunnen allerlei acties ondernemen tegen klimaatverandering. Het is al te makkelijk voor en overheid om te wijzen naar een ander niveau en dan zelf niets te doen. Elke overheid moet gewoon alles doen wat mogelijk is. In samenwerking met de andere niveaus en met andere gemeentes, provincies, regio's, landen, etc. maar indien nodig helemaal alleen.

Contents

Zelf doen

Om te beginnen moeten de overheidsuitgaven ingezet worden voor een duurzamer klimaat. Dit betekent dat bij elk uitgave er moet worden geprobeerd om maximaal in te zetten om die uitgaven klimaatvriendelijk te maken. Hierbij mag de kostprijs zeker een rol spelen. Maar dan wel de Total Cost of Ownership. Overheden geven geld uit aan gebouwen, transport, infrastructuur, enz. Bij uitgaven zou er een klimaattoets moeten worden gedaan om na te gaan of de investering wel aan de klimaatdoelstellingen voldoet. Daarbij kunnen principes als best in class en Total Cost of Ownership in rekening worden genomen. In elk geval zouden alle investeringen die aanleiding geven tot een uitstoot van CO2 (bvb. aankoop van fossiele vervoermiddelen) verantwoord worden. Zonder verantwoording zou de aankoop niet mogen worden uitgevoerd. Natuurlijk moet die verantwoording worden onderbouwd.

Maatregelen opleggen

Overheden kunnen ook maatregelen opleggen aan anderen. Indien dit gebeurt, is het wel van belang dat die maatregelen effectief zijn en niet enkel symbolisch. Zij moeten wel degelijk een positief effect hebben op de klimaatverandering. Dit zijn enkele zaken om in rekening te nemen:

  • Maatregelen moeten proberen te zorgen dat er een duurzame verandering van gedrag wordt bewerkstelligd.
  • De financiering moet fair zijn.
    • Deze mag niet ten koste komen van de gewone particulier (bvb. door die te laten komen van algemene belastingen of door een zoveelste extra taks op de elektriciteit)
    • zou moeten komen van klimaatonvriendelijk gedrag (bvb. verbranden van fossiele brandstoffen).
    • mag uitdoven naarmate de doelstellingen worden bereikt
    • mag komen van een activering van privé fondsen

Een aantal ideeën waar politici mee aan de slag kunnen zijn:

Financiële maatregelen

Tax shelter voor klimaatinvesteringen
Klimaatvriendelijke taxshift
Crowdfinanciering van klimaatprojecten ondersteunen
Erkenning van klimaat projecten als goed doel (aftrek van belastingen bij schenkingen)
Algemene CO2 taks

Promoten van klimaatvriendelijk gedrag

Voordelen voor elektrische voertuigen
Mobiliteit

Onderzoek en ontwikkeling

steun voor onderzoek naar en testen van nieuwe technologiën op vlak van duurzaamheid
Bitnami