Open main menu

Informatief:antwoorden:uitstootElektrischeWagens

Contents

Introductie

Regelmatig zijn er berichten in de pers die twijfel zaaien over het nut van de overschakeling naar elektrische wagens. Deze desinformatie is in sommige gevallen misschien onbewust, maar in vele gevallen zeker bewust gecreëerd (zie ook Informatief:antwoorden#Is_klimaatontwrichting_geen_hoax_die_gebruikt_om_ons_uit_te_persen?). Op deze pagina proberen we dat terug wat objectiever te krijgen.

CO2 uitstoot

In sommige studies wordt de CO2 uitstoot van elektrische wagens vergeleken met fossiele wagens heel negatief voorgesteld. De klassieke fout die dan wordt gemaakt is van een oneerlijke vergelijking te maken. Bij elektrische wagens worden dan veel meer factoren van CO2 productie in rekening genomen dan bij fossiele wagens. Om een objectieve en faire vergelijking te maken, moet je in beide gevallen dezelfde of op zijn minst vergelijkbare factoren in rekening nemen.

Type wagen

Een Tesla Model S vergelijken met een kleine stadswagen is niet correct. Een Tesla Model S vergelijken met een Mercedes E klasse of een Renault Zoe met kleine benzinewagen zou dat wel kunnen zijn. Iemand die een Tesla Model S koopt, is niet het soort persoon die een kleine benzinewagen zou kopen.

Uitstoot uit de uitlaat

Als men de uitstoot van de wagen beschouwd is de vergelijking simpel: een elektrische wagen stoot niets uit. Zelfs de zuinigste fossiele en hybride wagens hebben nog steeds een behoorlijk grote uitstoot. Studies die uitgaan van NEDC cijfers de producent zijn niet serieus. De NEDC cijfers zijn niet realistisch. WLTP cijfers zijn nog steeds een onderschatting, maar komen toch al dichter in de buurt van de werkelijke uitstoot. WLTP cijfers geven een CO2 uitstoot weer die ongeveer 25% hoger ligt dan die van NEDC cijfers[1]. Dat is een zeer groot verschil.

Uitstoot ten gevolge van de productie van de wagen

Dikwijls wordt er op gewezen dat de productie van de batterij van een elektrische wagen een hele hoop energie vereist. Dat klopt, maar dan aannemen dat de energie die daarvoor wordt gebruikt grijze energie is van een elektriciteitsnetwerk dat o.a. met steen- of bruinkoolcentrales wordt gevoed is niet correct. Tesla bijvoorbeeld gebruikt enkel duurzame elektriciteit voor zijn productie. Bovendien is de productie van een fossiele wagen ook erg energie intensief. In tegenstelling van een elektrische motor die uit maar enkele onderdelen bestaat, zijn er een heel hoog aantal onderdelen nodig voor een fossiele motor. Daarnaast zijn er nog heel wat onderdelen in een fossiele wagen die in een elektrische wagen onnodig zijn, zoals versnellingsbak, uitlaat, roetfilter, e.d. Al die onderdelen worden van overal in de wereld aangekocht en geassembleerd. Dat betekent dat die onderdelen al heel wat transport hebben ondergaan vooraleer in de wagen te belanden. De productie en het transport van subleverancier naar leverancier naar autoproducent brengen ongetwijfeld ook een hoge CO2 uitstoot met zich mee. Als men de uitstoot van de batterij van de elektrische wagen in rekening brengt zou met de uitstoot ten gevolge van die onderdelen van fossiele wagens ook in rekening moeten brengen. Opemerking: Wij hebben geen informatie gevonden over die CO2 uitstoot, dus kunnen wij niet inschatten hoe die zich verhoudt tot die van de productie van een batterij.

Uitstoot ten gevolge van de energieproductie

De elektriciteit die wordt gebruikt om een elektrische wagen aan te drijven kan ook een CO2 uitstoot met zich meebrengen. Dat hangt echter af van welke elektriciteit er gebruikt wordt. Het klopt natuurlijk dat de elektronen die in de batterij terecht komen van de dichtstbijzijnde productiefaciliteit komen. Maar virtueel komen ze van de leverancier van de eigenaar van het laadpunt. En die creëert die elektriciteit voor die klant. Dus als de klant 100% groen energie eist, dan zal er voor die hoeveelheid groene energie worden geproduceerd en dit zal de investeringscapaciteit in groene energie doen toenemen. Dus stellen dan iemand die 100% groen energie aankoopt toch CO2 uitstoot met zijn elektrische wagen is niet juist. Maar zelfs indien grijze energie wordt aangeschaft, is er inderdaad een CO2 uitstoot ten gevolge van de productie van de elektriciteit die de elektrische wagen verbruikt. De uitstoot ten gevolgen van de huidige energiemix gewoon lineair doorrekenen tijdens de levensduur van de elektrische wagen is echter ook al niet correct. De energiemix wordt steed duurzamer. Als gevolg daarvan gaat de CO2 uitstoot van grijze elektriciteit omlaag. Ook daar moet dan mee rekening worden gehouden. Bij de fossiele wagens laat men dat uitschijnen dat die fossiele brandstoffen magisch in de bezinetank terechtkomen. Niets is minder waar. Ook brandstoffen moeten worden geproduceerd. En bij elke stap van de productie wordt er CO2 uitstoot veroorzaakt:

  • de ruwe aardolie moet worden opgepompt
  • hierbij komen ongewenste gassen vrij die worden afgefakeld
  • de ruwe aardolie moet worden getransporteerd naar een raffinaderij
  • de ruwe aardolie moet worden geraffineerd tot benzine of diesel
  • die benzine of diesel moet worden getransporteerd naar een tankstation
  • de wagen die moet tanken moet omrijden naar een tankstation
  • het tankstation zelf vraagt ook weer energie

En bij deze vormen van uitstoot is er maar weinig mogelijkheid tot vergroening (in het Midden-Oosten wordt ondertussen wel soms al zonne-energie gebruikt voor het opppompen van de ruwe aardolie)

Fijn stof uitstoot

Een factor die niet meteen met het klimaat te maken heeft, maar wel met milieu en gezondheid is de uitstoot van fijn stof. De uitstoot van fijn stof van fossiele wagens is natuurlijk vele keren hoger dan die van elektrische wagens.

Uitstoot van giftige gassen

Hetzelfde geldt voor de uitstoot van giftige gassen zoals NOx en SOx.

Referenties

NEDC versus WLTP

Tips & Advies TipM@il van 01/05/2019 stelt: "Sinds 01.09.2018 moeten ook alle nieuwe auto’s (dus niet enkel de nieuwe modellen) volgens deze WLTP getest worden. Volgens die norm ligt de CO2-uitstoot ongeveer 25% hoger dan bij de ‘oude’ NEDC-test."

Bitnami